Өмнө болсон сургалтын мэдээлэл


2009 онд нийт 10 сургалт зохион байгуулагдаж, сургалтанд нийт 274 хүн хамрагдсан.

2010 онд нийт 20 сургалт зохион байгуулагдаж, сургалтанд нийт 425 хүн хамрагдсан.

2011 онд нийт 12 сургалт зохион байгуулагдаж, сургалтанд нийт 441 хүн хамрагдсан.

2012 онд нийт 19 сургалт зохион байгуулагдаж, сургалтанд нийт 442 хүн хамрагдсан.

2013 онд нийт 10 сургалт зохион байгуулагдаж, сургалтанд нийт 183 хүн хамрагдсан.

2014 онд нийт 11 сургалт зохион байгуулагдаж, сургалтанд нийт 228 хүн хамрагдсан.

2009-2014 онуудад нийт 82 сургалт зохион байгуулагдаж, сургалтанд нийт 1993 хүн хамрагдсан.

2015 оны 6 сар хүртэл 5 сургалт зохион байгуулагдаж, сургалтанд нийт 84 хүн хамрагдаад байна.

2010 онд хамгийн их 20 сургалт зохион байгуулагдаж, сургалтанд 425 хүн хамрагдаж байсан.


2009-2014 оны сургалтанд хамрагдсан хүний тоо харуулсан график


 
 

Бидэнтэй холбоо барих


Утас: 7000 8084, 99105111, 88978179
Факс:7000 8084
E-mail: info@cgdc.org.mn

Бидний хаяг


СЭЗИС-ийн хичээлийн C корпус, C-1105 тоот өрөө,
Энхтайвны өргөн чөлөө 5, 113381 Улаанбаатар

Social media