CG-MBA - 2016-2017 онКомпанийн засаглалаар мэргэшсэн MBA хөтөлбөрийн 50 гаруй магиструуд тегселтее хийж, дипломаа гардаж авлаа. Мэргэжлийн ТУЗ бий болох эхлэл тавигдаж байна.2015-2016 оны хичээлийн жил

2016-2017 оны хичээлийн жил

Хичээлийн хөтөлбөр 
 • Стратегийн маркетингийн менежмент Б.Нандин-Эрдэнэ (Мастер, ахлах багш)

     


 • Business Communication in english Отго Андерсон (Мастер)


  Зочин багш: Жеймс Андерсон Дэлхийн Банкны Монгол улс дахь суурин төлөөлөгч

  Зочин багш: Түен Нгүен ОУСК-ийн Монгол улс дахь суурин төлөөлөгч


 • Судалгааны арга зүй Ч.Энхболд (Доктор, ахлах багш)  Говьсүмбэр аймгийн Чойр хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Петротрак” ХХК-ийн хэрэгжүүлж буй авто тээврийн цогц үйлчилгээний төвийн төсөлтэй танилцлаа.


 • Компанийн засаглал Э.Оюунбилэг ОУСК(IFC) Компанийн Засаглалын Төслийн зөвлөх