Олон улсын бизнес аялал

ТАЙВАНЬ аялал


Компанийн засаглалын мастерын хөтөлбөрийн 2016-2017 оны намрын элсэлтийн оюутнуудын Олон улсын бизнес аялал Тайвань улс байлаа.