Олон улсын бизнес аялал

Петротрак ХХК


2016-2017 оны хичээлийн жилд Компанийн засаглалын мастерын хөтөлбөрийн оюутнууд Өмнөговь аймагт байрлах Оюутолгой ХХК-ийн уурхайн үйл ажиллагаа болон Говьсүмбэр аймгийн Чойр хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Петротрак” ХХК-ийн хэрэгжүүлж буй авто тээврийн цогц үйлчилгээний төвийн төслүүдтэй танилцлаа.