Annual Reporting Award of Mongolia (ARAM) төсөл

2015 оны шилдэг тайлангийн Шагнал гардуулах ёслол

2015 оны шилдэг тайлан танилцуулагч АПУ ХК

ARAM төслийн сургултын үйл явц болон оролцогчдын сэтгэгдэл

ARAM төслийн хүрээн дэх сургалт (2016.01.28)

Г.Пүрэвдорж, Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

Л.Буянбат, Тахько ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга

Н.Улаанхүү, Мерекс ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга.

О.Нямдаваа, Дарханы ДЦС ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

М.Цэцэгдэмбэрэл, Хөх ган ХК-ийн Ерөнхий нягтлан бодогч

2015 оны шүүгчид

Ч.Мэргэн

Монголын Бизнесийн Зөвлөлийн Гүйцэтгэх захирал

В.Дарханбаатар

ТӨБЗГ-ын ахлах мэргэжилтэн

Д.Батжаргал (Ph.D)

СЭЗИС-ийн захирал

О.Батболд

Германы Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг Тогтвортой хөгжлийн ахлах зөвлөх ТӨБЗГ-ын ахлах мэргэжилтэн

Э.Долгион

Bloomberg TV Mongolia Гүйцэтгэх захирал

Ж.Үнэнбат

Монголын Банкны Холбооны Гүйцэтгэх захирал

Т.Жамбаацамц

СЗХ-ны Ажлын Албаны дарга

Ц.Баттуяа

PwC Audit Mongolia Туслах менежер

2015 оны жилийн тайлангууд