Сургалтууд

Board Mentoring хөтөлбөр

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нарын ДИПЛОМЫН сургалт

Компанийн засаглалын ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ ВИРТУАЛ ОНЛАЙН сургалт

Бүртгэл: 2023.11.09 хүртэл

Өөрийгөө удирдах, Бусдыг удирдах, Өөрчлөлтийг удирдах

Нэн шинэ үеийн манлайлагч, Стратегичийн хамгийн чухал ур чадвар

ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүдийн ДИПЛОМЫН сургалт

Төрийн өмчит компанийн ахисан түвшний гэрчилгээ сунгах онлайн сургалт