Нэгэн захирлын түүх

Нэгэн том компанийн гүйцэтгэх захирлын түүхээс энд ярих гэж байна.

2024.04.29

КЗХТ-ийн үндсэн сургалтууд

Компанийн засаглалаар мэргэшсэн багш, зөвлөх болон доктор, професорууд удирдан явуулдаг дараах дипломын болон гэрчилгээ олгох сургалтуудыг бидний зүгээс санал болгож байна.

Багш

Компанийн засаглал, хууль дүрмээр мэргэшсэн болон салбартаа олон жил ажилсан багш нар

Хугацаа

Богино болон уян хатан хугацаанд болон сайн боловсруулсан хөтөлбөрөөр мэдлэг олгодог

14

Жилийн туршлага

Board Mentoring хөтөлбөр

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нарын ДИПЛОМЫН сургалт

Компанийн засаглалын ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ ВИРТУАЛ ОНЛАЙН сургалт

Бүртгэл: 2024.07.03 хүртэл

Өөрийгөө удирдах, Бусдыг удирдах, Өөрчлөлтийг удирдах

Нэн шинэ үеийн манлайлагч, Стратегичийн хамгийн чухал ур чадвар

ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүдийн ДИПЛОМЫН сургалт

Төрийн өмчит компанийн ахисан түвшний гэрчилгээ сунгах онлайн сургалт

Компанийн засаглалын хөгжлийн төв

Компанийн Засаглалын Хөгжлийн Төв (CGDC) ашгийн бус, төрийн бус байгуулага бөгөөд гишүүнчлэл болон түншлэл дээр үндэслэн сургалт, зөвлөгөө, судалгаа, гишүүдийнхээ эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулдаг. Тус байгуулага нь Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон Санхүү Эдийн Засгийн Дээд Сургуулийн хамтын санаачлагын үр дүнд 2009 онд анхлан байгуулагдсан бөгөөд одоогоор 25 гишүүн байгуулага, 50 хувь гишүүдтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Танилцуулга татах

Компанийн засаглалын хөгжлийн төв

Төсөл, форум

Компанийн нийгмийн хариуцлагын хэлэлцүүлэг
Монголын Компанийн засаглалын форум
Annual Reporting Award of Mongolia (ARAM) төсөл

Мэдээ