BOARD MENTORING хөтөлбөр

ТУЗ-д ЗӨВЛӨХ ХӨТӨЛБӨР

Хөтөлбөрийн тухай

Хөтөлбөрийн багцад:

  1. Асуудлыг тодорхойлох
  2. Үнэлгээ хийх
  3. Зөвлөгөө өгөх, зорилтот сургалт явуулах

Танай ТУЗ хэр үр бүтээлтэй ажиллаж байна вэ? Үүнийг та бүхэн хэрхэн хэмждэг вэ? ТУЗ ажлаа багийн системээр явуулж чаддаггүй уу? ТУЗ-ийн гишүүдийн харилцаа, ойлголцол, итгэлцэл ямар түвшинд байдаг вэ? Танай байгуулагыг ХЭН удирдаж байна вэ?

Эдгээр асуултуудад үнэн зөв, ил тод, оновчтой хариултыг авахын тулд манай ТУЗ-д Зөвлөх Хөтөлбөрийг туршаад үзээрэй. Та бүхний оролцоон дээр суурилсан, сонирхолтой, интерактив байдлаар зохион байгуулагдах энэхүү багц хөтөлбөрт хамрагдснаар зөвхөн танай байгуулагын ТУЗ-ийн нөхцөл байдлыг үнэлэх,  асуудлаа зөв олж тодорхойлох, засах сайжруулах ажлууд хийгдэх болно.

сургалтын гарын авлага, материалууд багтсан болно

Т.Цэнд-аюуш

(Ph.D), Бизнесийн удирдлагын доктор, Компанийн засаглалын эксперт, судлаач

Ж.Үнэнбат

(MBA), Компанийн засаглалын эксперт, зөвлөх

Д.Байлыхүү

(MBA), Компанийн засаглалын эксперт, Зөвлөх, Судлаач, Гавьяат эдийн засагч

Э.Оюунбилэг

(MBA), Компанийн засаглалын эксперт, Зөвлөх

A.Oдгэрэл

(МНБ, Докторант), СЭЗИС-ийн ахлах багш

Г.Дөлгөөн

(B.Sc. CS), Компьютерийн ухааны бакалавр, Мэдээллийн технологийн ОУ-н сертификаттай Архитект