BOARD MENTORING хөтөлбөр

ТУЗ-д ЗӨВЛӨХ ХӨТӨЛБӨР

Хөтөлбөрийн тухай

Хөтөлбөрийн багцад:

  1. Асуудлыг тодорхойлох
  2. Үнэлгээ хийх
  3. Зөвлөгөө өгөх, зорилтот сургалт явуулах

Танай ТУЗ хэр үр бүтээлтэй ажиллаж байна вэ? Үүнийг та бүхэн хэрхэн хэмждэг вэ? ТУЗ ажлаа багийн системээр явуулж чаддаггүй уу? ТУЗ-ийн гишүүдийн харилцаа, ойлголцол, итгэлцэл ямар түвшинд байдаг вэ? Танай байгуулагыг ХЭН удирдаж байна вэ?

Эдгээр асуултуудад үнэн зөв, ил тод, оновчтой хариултыг авахын тулд манай ТУЗ-д Зөвлөх Хөтөлбөрийг туршаад үзээрэй. Та бүхний оролцоон дээр суурилсан, сонирхолтой, интерактив байдлаар зохион байгуулагдах энэхүү багц хөтөлбөрт хамрагдснаар зөвхөн танай байгуулагын ТУЗ-ийн нөхцөл байдлыг үнэлэх,  асуудлаа зөв олж тодорхойлох, засах сайжруулах ажлууд хийгдэх болно.

Нийт 12 цагийн багц хөтөлбөр

2 цаг

 асуудлаа тодорхойлох ТУЗ-ийн кейс сургалт

4 цаг

өөрийн үнэлгээ хийх

4 цаг

шийдэл гаргах кейс сургалт

2 цаг

зөвлөмж сургалт

сургалтын гарын авлага, материалууд багтсан болно

Хэнд зориулагдсан

ТУЗ-ийн гишүүд, ажлын алба, засаглалын мэргэжилтнүүд, гүйцэтгэх удирдлагын баг

Хэрхэн бүртгүүлэх

Танай байгуулага энэхүү хөтөлбөрт хамрагдахыг хүсвэл бүртгэлээ хийлгэж, сул чөлөөтэй байгаа зөвлөхийн цагууд дээрээс сонголтоо хийнэ үү.

Нэг байгуулага дээр хийгдэх  BOARD MENTORING хөтөлбөр 14 хоногийн хүрээнд явагдана. Энэ хугацаанд манай зөвлөхүүд танхимын сургалтын бус цагаар ч танай байгуулагын өгөгдөл дээр дүн шинжилгээ хийх ажлыг хийх болно.

Т.Цэнд-аюуш

(Ph.D), Бизнесийн удирдлагын доктор, Компанийн засаглалын эксперт, судлаач

Ж.Үнэнбат

(MBA), Компанийн засаглалын эксперт, зөвлөх

Э.Оюунбилэг

(MBA), Компанийн засаглалын эксперт, Зөвлөх

Д.Байлыхүү

(MBA), Компанийн засаглалын эксперт, Зөвлөх, Судлаач, Гавьяат эдийн засагч

М.ЧАНЦАЛМАА

(MBA), Компанийн засаглалын эксперт, Зөвлөх

A.одгэрэл

(МНБ, Докторант), СЭЗИС-ийн ахлах багш