ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАСАГЛАЛ

Компанийн Засаглалын Хөгжлийн Төв нь Олон Улсын Санхүүгийн Корпорацитай хамтран Компанийн Засаглалын Жилийн Чуулганыг 7 дахь удаагаа 2014 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр Кемпински Зочид Буудалд зохион байгуулах гэж байна. Энэ удаагийн чуулганд зохицуулагч байгууллага, арилжааны банк, бүртгэлтэй компанийн удирдлага, олон улсын санхүүгийн байгууллага, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөлөгчид, компанийн засаглалын идэвхитэн сонирхогчид оролцоно

Зорилго:
Хагас өдрийн турш зохион байгуулагдах чуулганы зорилго нь Монголын санхүүгийн манлайлагчид, шийдвэр гаргагчид, олон улсын мэргэжилтнуудийг хамтран Компанийн Засаглалын 7 дахь Удаагын Чуулганаар уулзуулж санхүүгийн байгууллага болон бүртгэлтэй компанийн засаглалын асуудлаар хэлэлцүүлэхэд оршино. Шинэчлэн батлагдсан компанийн засаглалын кодекс, Монголбанкны холбогдох зохицуулалт ч энд мөн хамаарна.

Илтгэгчид:
Даажамба, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны Нэгдүгээр Орлогч Дарга
Ганбат, Монголбанкны Хяналт Шалгалтын Газрын Дарга
Филип Армстронг, OУСК-ийн Компанийн Засаглалын Ахлах Зөвлөх

Хэлэлцэх Гол Асуудлууд:

  • Сайн засаглалтай байх нь банкинд яагаад чухал вэ
  • Бүртгэлтэй компанид засаглалыг хэрэгжүүлэх нь.