Т.Цэнд-аюуш

(Ph.D), Бизнесийн удирдлагын доктор, Компанийн засаглалын эксперт, судлаач

1993-2005 онд СЭЗДС-ийн багш, 2006-2008 онд Зөвлөгөө Өгөх Төвийг хариуцсан СЭЗДС-ийн дэд Захирал, 2009-2013 онд КЗХТ (CGDC)-ийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, 2013 оноос өнөөг хүртэл СЭЗИС-ийн профессор, 2014-2018 онд СЭЗИС-ийн ТУЗ-ийн Нарийн Бичгийн Дарга, 2015-2020 онд СЭЗИС, КЗХТ-ийн хамтарсан Компанийн Засаглалын МВА-ийн хөтөлбөрийн эрхлэгч, 2013 оноос одоог хүртэл КЗХТ (CGDC)-ийн Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна.

2011 онд Японы Чой Гакугийн Их Сургуулийн эрдэмтэд, МУИС-ийн багш нартай хамтран МХБ-ийн ТОП 20 компани дээр компанийн засаглалын судалгааг хийж, нээлттэй байдлын индексийг тооцож, докторын зэрэг хамгаалсан. 2012 онд СЗХ, МХБ, ОУСК, КЗХТ хамтран МХБ-ийн Топ-20 компанийн олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл дээр үндэслэн Монгол улсын ХК-уудын засаглалын үнэлгээг хийхэд судлаачаар болон төслийн зохицуулагчаар ажилласан. 2015-2016 онд төрийн болон нээлттэй хувьцаат компаниудын дунд Шилдэг Жилийн Тайлан шалгаруулах, олон улсын тайлагналын стандарт нэвтрүүлэх АРАМ төслийг санаачлан, СЗХ, ТӨХ, ХБ, КЗХТ, ОУСК, Германы Хамтын Ажиллагааны төсөлтэй хамтран зохион байгуулж ерөнхий зохицуулагчаар ажилласан.

КЗХТ-ийн зохион байгуулдаг Монголын Компанийн Засаглалын Форум 2009-2016 он хүртэл нийтдээ 9 удаа олон улсын хэмжээнд зохион байгуулахад удирдаж болон зохион байгуулж оролцсон. Компанийн засаглалын үнэлгээ хийх, зөвлөгөө өгөх, судалгаа болон сургалт зохион байгуулах чиглэлээр ажилладаг. ХХК болон ХК-ийн ТУЗ-д хараат бус гишүүнээр суудаг.