Хурал

Удирдах зөвлөлийн хуралдааны журам боловсруулж ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлж батлуулав.

Бусад мэдээлэл

No Related Post