Ил тод байдал ба тайлагнал сэдэвт сургалт боллоо

Компанийн Засаглалын Хөгжлийн Төв, Санхүүгийн Зохицуулах Хороотой хамтран Хөрөнгийн зах зээл болон даатгалын салбарт аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх аудитын компаниудад ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА ТАЙЛАГНАЛ сургалтыг 2015 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтанд Санхүүгийн Зохицуулах Хороонд бүртгэлтэй аудитын компанийн 20 гаруй аудиторууд оролцлоо. Сургалтыг хамтран зохион байгуулсан байгууллагууд: Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, СЭЗДС, Ernst & Young.

Сэтгэгдэл үлдээх

* хэсгүүд бөглөх шаардлагатай

Бусад мэдээлэл

X