“Компанийн нийгмийн хариуцлага ба тогтвортой хөгжлийн зорилтууд” хэлэлцүүлэг

Компанийн Засаглалын Хөгжлийн Төв (CGDC), Монгол дахь Конрад-Аденауэрын сан (KAS) хамтран 2017 оны 9 сарын 19-ны өдөр “Компанийн нийгмийн хариуцлага ба Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд-тулгарч буй бэрхшээлүүд ба хэтийн чиг хандлага” сэдэвт семинар, хэлэлцүүлгийг Нээлттэй Нийгэм Форумын байранд амжилттай зохион байгууллаа.

“Компанийн нийгмийн хариуцлага ба тогтвортой хөгжлийн зорилтууд" хэлэлцүүлгийн эмхэтгэл.

“Компанийн нийгмийн хариуцлага ба тогтвортой хөгжлийн зорилтууд" судалгаа.

Судалгааг Монголын компанийн засаглалын хөгжлийн төвөөс бэлтгэв

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Бусад мэдээлэл